- ARCHIWUM - KALENDARIUM - EUROPE: ART'S SPOTS - EPAF -
 
 
Janusz Bałdyg, Jerzy Bereś, Bergamot (Volha Maslouskaya, Raman Tratsiuk), Stuart Brisley,
Shirley Cameron, Roddy Hunter, Oleg Kulik, Roland Miller, Boris Nieslony, Viktor Petrow, Zygmunt PioTroski, Józef Robakowski, Nigel Rolfe, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski, Sergey Zhdanovich


 

 
 
 
PERFORMANCE ART - LIVE ART - TIME BASED ART

wydawnictwa - książki - katalogi - druki - dokumentacja fotograficzna i wideo - nagrania audio - multimedia

Projekt realizowany przy finansowej pomocy Unii Europejskiej
Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
 
 
 
 
Centrum Kultury
Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (081) 536 03 19

performance@osp.art.pl